Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Styrelseutskott

Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av tre medlemmar: Pernille Fabricius (ordförande), Negin Yeganegy och Joanna Hummel. Revisionsutskottet är främst ett förberedande organ som tar fram förslag till styrelsen. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och som framgår av Bolagsstyrningsrapporten.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet består av två medlemmar: Joanna Hummel (ordförande) och Christian Bubenheim. Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ som tar fram förslag till styrelsen. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och som framgår av Bolagsstyrningsrapporten.

loading