Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Styrelseutskott

Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av tre medlemmar: Joanna Hummel (ordförande), Negin Yeganegy och Christian Bubenheim. Revisionsutskottet är främst ett förberedande organ som tar fram förslag till styrelsen. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och som framgår av Bolagsstyrningsrapporten 2022.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet består av två medlemmar: Christian Bubenheim (ordförande) och Mikael Olander. Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ som tar fram förslag till styrelsen. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och som framgår av Bolagsstyrningsrapporten 2022.

loading