Investerare

Finansiell information

Highlights

  • 3,9 mdr Nettoomsättning (SEK)
  • 10,1% Försäljningstillväxt
  • -7,4% Pro-forma organisk tillväxt
  • -8,1% Organisk tillväxt
  • 4,2% Justerad EBIT-marginal

Finansiell Kalender

Medium-term goal

Vår omsättning uppgick till 13 miljarder kronor 2021, en ökning med 3,7 miljarder kronor, motsvarande 41%, jämfört med 2020. Vår snabba tillväxt fortsätter och vi är på god väg mot vårt mål att på medellång sikt nå 20 miljarder kronor i omsättning.

Johan Hähnel

Johan Hähnel

Johan Hähnel
Head of Investor Relations
+46(0)70 605 6334
johan.Hahnel@bhggroup.se
loading