Investerare

Finansiell information

Highlights

  • 3,9 mdr Nettoomsättning (SEK)
  • 10,1% Försäljningstillväxt
  • -7,4% Pro-forma organisk tillväxt
  • -8,1% Organisk tillväxt
  • 4,2% Justerad EBIT-marginal

Finansiell Kalender

Medium-term goal

Vår nettoomsättning uppgick till 11.7 miljarder kronor 2023. Fortsätta leverera organisk tillväxt över den adresserbara marknaden.

Jakob Nylin

Jakob Nylin

Jakob Nylin
Investor Relations
+46(0)76 048 02 38
jakob.nylin@bhggroup.se
loading