Investerare

Finansiell information

Q2 Highlights

Finansiell Kalender

27
okt
2022

Delårsrapport januari-september 2022

27
jan
2023

Bokslutskommuniké Januari – december 2022

Medium-term goal

Vår omsättning uppgick till 13 miljarder kronor 2021, en ökning med 3,7 miljarder kronor, motsvarande 41%, jämfört med 2020. Vår snabba tillväxt fortsätter och vi är på god väg mot vårt mål att på medellång sikt nå 20 miljarder kronor i omsättning.

Johan Hähnel

Johan Hähnel

Johan Hähnel
Head of Investor Relations
+46(0)70 605 6334
johan.hahnel@bygghemmagroup.se
loading