Investerare

Finansiell information

Finansiella Mål

Styrelsen i Bygghemma Group har antagit följande finansiella mål:

Nettoomsättningstillväxt
Fortsätta leverera organisk tillväxt över den adresserbara marknaden

Lönsamhet och kassagenerering
Återgå till en justerad EBIT-marginal om 5%. Över tid, förbättra den justerade EBIT-marginalen till 7%

Kapitalstruktur
Målsättning att stärka balansräkningen och verka med ett nettoskuld/EBITDA-mål på under 2,5x med förbehåll för flexibilitet för strategiska aktiviteter

Utdelningspolicy
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som fastställer att överskottet delas ut till aktieägarna när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt. Detta  under förutsättning att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

loading