Investerare

Finansiell information

Finansiella Mål

Styrelsen i Bygghemma Group har antagit följande finansiella mål:

Nettoomsättningstillväxt
BHG Group strävar efter att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 20–25 procent per år på medellång sikt, varav omkring 15 procent ska utgöras av organisk tillväxt. Ambitionen är att nå en nettoomsättning på 20 miljarder SEK på medellång sikt, inklusive förvärv.

Lönsamhet och kassagenerering
BHGs mål är att uppnå en justerad EBIT-marginal på minst 7 procent.

Kapitalstruktur
Nettoskuld i förhållande till LTM EBITDA i spannet 1,5–2,5x, med flexibilitet för strategiska aktiviteter.

Utdelningspolicy
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som fastställer att överskottet delas ut till aktieägarna när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt. Detta  under förutsättning att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

loading