Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Revisorer

Vid bolagsstämman 2023 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Erik Salander som huvudansvarig revisor i BHG Group. Erik Salander är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

loading