Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Ledningsgrupp

Gustaf Öhrn

VD och Koncernchef

Jesper Flemme

Group CFO

Mikael Hagman

Vice vd samt chef för segmentet Home Improvement

Bank Bergström

Chef för segment Premium Living

Christian Eriksson

Chef för segment Value Home

David Olhed

Group CCO

Martin Leo

Group CTO
loading